K.v.K. 54304199

      E.d.S. Adviesburo               

Voor al uw  administraties.

Missie

Onze missie is ondernemers zo optimaal mogelijk te helpen bij het sturen, bijsturen en controleren  van hun  onderneming. 


Hierbij kunt u zich ondersteund voelen door onze meer dan zestig jaar verzamelde kennis en praktische ervaring.Diensten

Interim-management

Marketing

Fysieke- en administratieve organisatie